Gitte Munksgaard

Violence and threats against forensic mental health staff

– Forensic healthcare workers perception of violence and threats against staff and subsequent impact on mental health care and environment.

 

PhD-Student & project responsible: Gitte Munksgaard, Ph.d-student, cand.scient.san.,RN, Institute of Regional Health Research, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark

Head Supervisor: Frederik A.Gildberg, Ph.d., Professor (Associate) & Head of Research, Lecturer in Forensic Mental Health, PhD, MScN, RN. CPS, Institute of Regional Health Research, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark. Lecturer & Head of Research, Dept. of Psychiatry Middelfart, Region of Southern Denmark.

Co-Supervisor: Lise Hounsgaard, PhD, MScN, RN, Professor, Institute of Clinical Research, OPEN, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark

Co-Supervisor: Joy Duxbury, PhD, MA, BSc, RNT, RMN, RGN, PG, Professor Centre for Mental Health & Wellbeing, School of Nursing, University of Central Lancashire, Preston, UK

(From 1.feb. 2017 to 1.feb. 2020)

 

English Abstract

In Danish psychiatry 20 % of nurses are subject to workplace related violence or threats each year, and 67 % witness colleagues being assaulted or threaten by patients. International researchers points out that forensic mental health patients show higher levels of aggression compared to non-forensic mental health patients. However research on the perceived impact of violence and threats by forensic mental health staff seems sparse but warranted in order to generate a strong theory on the subject which should present basis for subsequent hypothesis and interventions for reduction in incidents, minimization of impact and aftermath. Therefore, the aim of this study is to generate knowledge on how forensic mental health staff perceives everyday workplace related patient-staff violence and threats and their perceived impact thereof on clinical nursing practice. The study exploratively employs a qualitative research approach, with a design that utilizes; systematic literature review, in-depth semi-structured individual interviews and focus group interview in an ongoing empirically testing design in order to validate, falsify and refine findings into coherent theory. Individual interviews: Estimated n = 25. Focus group interviews: Estimated four groups/n=28. Results (3 articles) will be published in peer reviewed journals internationally and a PhD thesis.

Resume Dansk

Vold og trusler imod retspsykiatrisk personale

 – Retspsykiatrisk sundhedsprofessionelles opfattelse af vold og trusler imod personalet samt mulige konsekvenser for plejen og miljøet i retspsykiatrien

Sygefravær som følge af vold og trusler på arbejdspladsen koster årligt samfundet 640 millioner (Bom, 2015). Ifølge en MEGAFON analyse lavet for DSR i Maj 2015 har 3 ud af 5 (59%) sygeplejersker ansat i psykiatrien over de forudgående 12 mdr. været udsat for en eller flere voldstyper i arbejdstiden. Samme undersøgelse viser at 28 % af sygeplejerskerne får følgevirkninger af episoder med vold eller trusler. International forskning viser, at retspsykiatriske patienter viser et højere niveau af aggression sammenlignet med almenpsykiatriske patienter, hvorfor dette studie tager udgangspunkt i netop retspsykiatrisk personales oplevelser. Forskningen i retspsykiatriske personales oplevede konsekvenser af vold og trusler er sparsom, men ønskelig i forhold til at kunne generere stærke teorier om emnet som basis for hypoteser og interventioner til nedbringelse af tilfælde samt minimering af konsekvenserne for plejen og for personalet både personligt og fagligt. Formålet med dette projekt er derfor, at generere viden om og forståelse af årsager og konsekvenser, i forhold til hvordan medarbejdere i psykiatrien oplever vold og trusler i deres daglige arbejdsliv, herunder hvordan vold og trusler, ifølge personalet, påvirker dem både personligt og sundhedsfagligt, mulige faglige og personlige konsekvenser. Studiet bygger på en kvalitativ forskningstilgang. Designet der indeholder et systematisk litteratur review, dybdegående semi-strukturerede individuelle interviews og fokusgruppeinterviews, i en cirkulær empirisk testende proces, der har til formål at validere, falsificere og raffinere fundene ind i en sammenhængende teori.