Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning

Publication alert!
Expected publication Nov. 2018 – Gildberg, F. A. & Hounsgaard, L. 2018  Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning. [Book: Qualitative Analysis in Health research] 1 udg. Århus: Klim. 270 s