Lone Fisker

The Collavi Project

PhD-Student & project responsible: Lone Fisker, Ph.d-student, cand.mag. Institute of Regional Health Research, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark

Head Supervisor: Frederik A.Gildberg, Ph.d., Professor (Associate) & Head of Research, Lecturer in Forensic Mental Health, PhD, MScN, RN. CPS, Institute of Regional Health Research, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark. Lecturer & Head of Research, Dept. of Psychiatry Middelfart, Region of Southern Denmark.

Supervisor: Connie T Nilsen, PhD, Institute of Regional Health Research, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark  & Head of Psychiatric Dept. Vejle-Kolding, Region of Southern Denmark

Supervisor: Jens Peter Hansen, Post Doc, PhD, MScN, RN, Institute of Regional Health Research, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark  & Research koordinator, Dept. of Psychiatry Esbjerg, Region of Southern Denmark

(From 1.Sep. 2015 to 1.sep. 2018)

 

English Abstract

The aim of the The Collavi project is to provide scientific research about clinical change and experience of implementing and using a collaborative care model facilitated by videoconferencing. The background for the project is an increasing number of older people with depression, a trend to replace inpatient by outpatient care, political plans about using telepsychiatry and lack of psychiatrists. The project is an ongoing PhD project and a part of the European MasterMind project. For MasterMind, collaborative care is to be understood as care consisting of a multiprofessionel approach, structured management plan, scheduled patient follow-up and enhanced interprofessionel communication. Video will be used in diagnosing, monitoring and treating mild or moderate depression at patients above the age of seventy treated at home. A psychiatric team from the hospital is responsible for the treatment. The project uses video as communication in an integrated cross sectional collaboration between patients, psychiatrists and nurses. The primary goal is for psychiatrists to be able to treat patients by remote video from the hospital and all together the model allows for more frequently contact between staff and patient, possibility for supervision and possibility for assessing acute issues using video as communication with the psychiatrist on duty. In the Collavi project, clinical outcomes are evaluated as well as patients, staffs and organisations satisfaction and the challenges using and implementing the model. The learnings can be used to secure a solid knowledge base for optimized use, implementation and further development of telemedicine in the area. The project is designed as a mixed method study in the terms of personal interviews, focus group interviews and questionnaires to patients, healthcare professionals and mental healthcare organisations.

 

Danish Abstract

Formålet med Collaviprojektet er at indhente forskningsbaseret viden om udfordringer i forbindelse med implementering og brug af en collaborative care model, der medinddrager videokommunikation. Baggrunden for projektet er et stigende antal ældre med depression, et politisk ønske om behandling i hjemmet/primærsektoren og øget brug af telemedicin samt mangel på psykiatere. Projektet er et nyopstartet ph.d. projekt og en del af MasterMind, et større europæisk projekt om brug af telepsykiatri. I forbindelse med MasterMind indgår collaborative care i form af en multiprofessionel tilgang, strukturerede behandlingsplaner, planlagte follow – ups og øget interprofessionel kommunikation. Video anvendes i udredning, monitorering og behandling af mild til moderat unipolar depression hos personer 70 + år, som behandles i hjemmet. Gerontopsykiatrisk team fra lokalpsykiatrien er ansvarlig for behandlingen. I projektet bruges video som kommunikationsredskab i et tværsektorielt samarbejde mellem patienter, psykiatere og sygeplejersker. Hensigten er dels, at psykiatere fra sygehuset skal have mulighed for at behandle patienten i hjemmet v.h.a. video og dels at give mulighed for oftere kontakt mellem patienter og personale, mulighed for supervision og kontakt til psykiater i forbindelse med akutte problemstillinger. I projektet evalueres patienternes, personalets og organisationernes tilfredshed i brug og implementering af modellen og klinisk outcome hos patienter vurderes v.h.a. depressionsscore. Forskningen kan bruges til at sikre en solid viden om optimal brug, implementering og fremtidig udvikling på området. Projektet er designet som et mixed method studie i form af personlige interviews, fokusgruppeinterview og spørgeskemaer til patienter, personale og organisation.