Ricko Damberg Nissen

Psychiatry, Religion, and Spirituality: A study on how psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish psychiatric clinical practice.

 

PhD-Student & project responsible: Ricko Damberg Nissen, Ph.d.-student, Cand. Mag. Religionsvidenskab & Antropologi Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundheds-videnskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Head Supervisor: Niels Christian Hvidt, Lektor, Cand.Theol, Theol.Dr. Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundheds-videnskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Supervisor: Frederik A.Gildberg, Ph.d., Professor (Associate) & Head of Research, Lecturer in Forensic Mental Health, PhD, MScN, RN. CPS, Institute of Regional Health Research, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark. Lecturer & Head of Research, Dept. of Psychiatry Middelfart, Region of Southern Denmark.

(From 1.May. 2016 to 1.May. 2019)

 

English Abstract

International research has shown that religious/spiritual psychiatric patients employ religion/spirituality as a coping resource, and that this can be a source of both mental health and neurosis. However, more research is needed to understand how psychiatrists interact with mental health inpatients in everyday clinical practice, when the topic is of a religious/spiritual nature, to gain knowledge of how the resources that, for some patients, lie in religion/spirituality can be supported.
The aim of this study is to generate knowledge of how psychiatrists in Danish psychiatric clinical practice approach religious/spiritual topics, how and to what degree they integrate their patients’ religious/spiritual life in the treatment, and how the personal religious/spiritual characteristics of the psychiatrists impact their approach to patients.
The study will employ a qualitative and ethnographic research approach, based in the methodology of symbolic interactionism The design of the study runs through 3 phases with an estimated number of interviews = 40.
Based on the literature review and the research questions four articles will be published.
The study is among the first in the Danish context, and will contribute to national and international research and literature on how the psychiatrists in a secular society approach topics of a religious/spiritual nature.

 

Danish Abstract

Psykiatri, religion og spiritualitet; En undersøgelse af hvordan psykiatere i daglig dansk klinisk praksis, tilgår emner af religiøs/spirituel karakter.
International forskning viser at psykiatriske patienter, som er religiøse/spirituelle, ofte benytter religion/spiritualitet som et redskab til mestring og håndtering af krisesituationer, og at deres religiøsitet/spiritualitet kan være en kilde til både mental sundhed og psykiatriske lidelser. Mere forskning er dog påkrævet for bedre at forstå hvordan psykiatere handler i daglig klinisk praksis, når religiøse/spirituelle emner kommer op, og hvordan de positive ressourcer, som potentielt ligger i religiøsitet/spiritualitet, bedst støttes og dermed kommer patienten til størst mulige hjælp og samtidig sikre at patienternes rettigheder respekteres. PhD projektets formål er at skabe viden om hvordan psykiatere i daglig dansk klinisk praksis forholder sig til og arbejder med emner af religiøs/spirituel karakter, hvordan og i hvilken grad deres patienters religion/spiritualitet indgår i behandlingen, samt om, og hvordan, psykiaternes personlige religion/spiritualitet har indflydelse på deres tilgang til deres patienter. Projektet benytter en kvalitativ metode med ca. 40 interviews og udgivelse af 4 artikler. Projektet er blandt de første i en dansk sammenhæng, og vil bidrage til dansk og international forskning om hvordan psykiatere i et højt sekulariseret samfund, forholder sig til og arbejder med emner af religiøs/spirituel karakter.