Anmeldelse


Frederik Alkier Gildberg & Lise Hounsgaard (red.)
Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning 

“Bogens metodem√¶ssige bredde understreges af det interessante faktum, at forskerne kommer fra et bredt udsnit af danske og nordiske videreg√•ende uddannelses- og forskningsinstitutioner. I mods√¶tning til megen anden metodelitteratur dyrkes kun f√• koryf√¶er, som Foucault, Ricoeur og van Manen direkte i denne antologi. Det fornemmes klart, at forfatterne har overblik over deres stof, kapitlerne er af h√łj kvalitet, men ogs√• af varierende sv√¶rhedsgrad.” Kilde: Sygeplejersken 2019/2; Raymond Kolb√¶k, forskningslektor, ph.d., cand.cur., sygeplejerske.
Læs hele anmeldelsen her: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-2/anmeldelser