Formål og mål: Den totale afskaffelse af tvang i Dansk Psykiatri!?

Tvang har været på den psykiatriske og den politiske dagsorden i årtier. I 2014 indgik aftaleparterne en aftale om halvering af tvang i 2020. Data fra Bedre Psykiatri fra 2020[1] fortæller os sig, at halveringen ikke er nået. Der arbejdes på politisk hold om at udarbejde nye aftaler. Dette også på baggrund af, at FN i 2019 anbefalede en total afskaffelse af tvang i den globale psykiatri. Det begrundes i, at tvang sidestilles med tortur og at:

(…) patienter, der udsættes for tvang, undgår eller forsinker sygehusbesøg, fordi de frygter at miste deres værdighed og autonomi, hvilket, i sig selv, leder til forringelse af det mentale helbred. Dette kan resultere i livstruende sygdom og krisesituationer, som leder til mere tvang. Der er behov for at bryde denne negative spiral.[2]

Der peges derfor på, at vi i dansk psykiatri skal afskaffe al form for tvang. Det skal vi, fordi al tvang er unødvendig og værdighedskrænkende for de mennesker, der søger hjælp i psykiatrien.

På medarbejdersiden leder tvangssituationer ofte til arbejdsskader (Rakhmatullina M, 2013) og i et generelt forringet psykisk og fysisk arbejdsmiljø, hvor der er risiko for et stærkt besværet pårørendeforløb (Tingleff EB, 2022).

Omvendt skriver Dansk Psykiatrisk Selskab et brev til politikerne i forbindelse med behov for en revurderet psykiatrilov samt opbygningen af psykiatriens 10-års plan, at:

“[Tvang er også, red] retten til behandling og hjælp, når de psykiske funktioner er ramt af sygdom og sat ud af spil.”[3]

DPS skelner mellem den unødvendige og den nødvendige tvang. Den unødvendige skal afskaffes, mens den nødvendige kan minimeres gennem flere, veludnyttede ressourcer til psykiatrien. Dette er også bakket op i den nuværende psykiatrilov.

Derfor er spørgsmålet:

Hvordan afskaffes tvang, når nogle former for tvang anses som nødvendige?

Derfor inviteres du til at deltage i en temakonference, hvor keynote speakers og forskningsrepræsentanter præsenterer forskning, der viser og nuancerer debatten om tvang i Dansk Psykiatri.

Konferencen er for alle faggrupper, der arbejder i eller har relation til psykiatri.

Følg med her på siden, når RFM udgiver relevant materiale – og tilmeld dig senest d. 27. september 2023!

Referencer

Rakhmatullina M, T. A. ((4). 84 2013). Morbidity and Mortality Associated with the Utilization of Restraints. Psychiatric Quarterly, s. 499-512.

Tingleff EB, R. S. (41 2022). “It’s still our child”. A qualitative interview study with parent carers in forensic mental health. Archives of Psychiatric Nursing, s. 124-31.


Online kilder

[1] Tvang – Bedre Psykiatri

[2] PACE website (coe.int)

[3] Den-noedvendige-og-den-unoedvendige-tvang.pdf (dpsnet.dk)