Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning

Gildberg, F. A. & Hounsgaard, L. 2018  Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning. [Book: Qualitative Analysis in Health research] 1 udg. Århus: Klim. 271 s

Hvad er kvalitativ analyse, og hvordan og hvorfor gÞr vi, som vi gÞr, nÄr vi analyserer inden for de sundhedsvidenskabelige traditioner? Denne antologi har til formÄl bÄde teoretisk og mere konkret og praksisnÊrt at prÊsentere forskellige kvalitative analysemetoder inden for den humanistiske sundhedsforskning. Antologien tydeliggÞr de bagvedliggende traditioner og metodologier og demonstrerer, hvordan tradition, metodologi og den konkrete fremgangsmÄde hÊnger sammen.

Antologiens 16 kapitler er skrevet og fagfÊllebedÞmt af fÞrende forskere i Danmark og udlandet. Kapitlerne sÊtter fokus pÄ kvalitative analysemetoder inden for traditioner som pragmatik, hermeneutik, fÊnomenologi og kritisk teori. (Tekst fra bogens bagside, 2018 Forlaget KLIM)

KÞbes hos forlaget KLIM