Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning

Gildberg, F. A. & Hounsgaard, L. 2018  Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning. [Book: Qualitative Analysis in Health research] 1 udg. Århus: Klim. 271 s

Hvad er kvalitativ analyse, og hvordan og hvorfor gør vi, som vi gør, nür vi analyserer inden for de sundhedsvidenskabelige traditioner? Denne antologi har til formül büde teoretisk og mere konkret og praksisnÌrt at prÌsentere forskellige kvalitative analysemetoder inden for den humanistiske sundhedsforskning. Antologien tydeliggør de bagvedliggende traditioner og metodologier og demonstrerer, hvordan tradition, metodologi og den konkrete fremgangsmüde hÌnger sammen.

Antologiens 16 kapitler er skrevet og fagfÌllebedømt af førende forskere i Danmark og udlandet. Kapitlerne sÌtter fokus pü kvalitative analysemetoder inden for traditioner som pragmatik, hermeneutik, fÌnomenologi og kritisk teori. (Tekst fra bogens bagside, 2018 Forlaget KLIM)

Købes hos forlaget KLIM