Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning

Gildberg, F. A. & Hounsgaard, L. 2018  Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning. [Book: Qualitative Analysis in Health research] 1 udg. Århus: Klim. 271 s

Hvad er kvalitativ analyse, og hvordan og hvorfor gÞr vi, som vi gÞr, nÄr vi analyserer inden for de sundhedsvidenskabelige traditioner? Denne antologi har til formÄl bÄde teoretisk og mere konkret og praksisnÊrt at prÊsentere forskellige kvalitative analysemetoder inden for den humanistiske sundhedsforskning. Antologien tydeliggÞr de bagvedliggende traditioner og metodologier og demonstrerer, hvordan tradition, metodologi og den konkrete fremgangsmÄde hÊnger sammen. Antologiens 16 kapitler er skrevet og fagfÊllebedÞmt af fÞrende forskere i Danmark og udlandet. Kapitlerne sÊtter fokus pÄ kvalitative analysemetoder inden for traditioner som pragmatik, hermeneutik, fÊnomenologi og kritisk teori. (Tekst fra bogens bagside, 2018 Forlaget KLIM)
KÞbes hos forlaget KLIM


Anmeldelser:

“Bogens metodemĂŠssige bredde understreges af det interessante faktum, at forskerne kommer fra et bredt udsnit af danske og nordiske videregĂ„ende uddannelses- og forskningsinstitutioner. I modsĂŠtning til megen anden metodelitteratur dyrkes kun fĂ„ koryfĂŠer, som Foucault, Ricoeur og van Manen direkte i denne antologi. Det fornemmes klart, at forfatterne har overblik over deres stof, kapitlerne er af hĂžj kvalitet, men ogsĂ„ af varierende svĂŠrhedsgrad.” Kilde: Sygeplejersken 2019/2; Raymond KolbĂŠk, forskningslektor, ph.d., cand.cur., sygeplejerske. LĂŠs hele anmeldelsen her: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-2/anmeldelser

“Bogen er et bud pĂ„ en indledende litteratur rettet mod studerende pĂ„ bachelor- eller kandidatniveau, der skal give sig i kast med kvalitative analysemetoder. Forfatterne synes ikke at antage, at lĂŠseren har nogen form for forudgĂ„ende viden pĂ„ omrĂ„det, hvorfor kapitlerne forsĂžger at give en lettilgĂŠngelig og forstĂ„elig introduktion til hver metode gennem en indfĂžring i den grundlĂŠggende teori bag samt med eksemplificering af dens brug fra forfatternes egen forskning. Dette styrkes blandt andet gennem brugen af metaforer, ordforklaringer, figurer og tekstbokse. Antologien minder derfor pĂ„ mange mĂ„der om en klassisk lĂŠrebog. Desuden op-summeres hver metode med en vurdering af dens svĂŠrhedsgrad for studerende pĂ„ forskelligt niveau samt ofte en henvisning til, hvor der kan hentes yderligere viden om emnet.” Kilde: LĂŠrke Bing RĂžikjer 2019, Årg. 15 Nr. 30 (2019): Sund aldring. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/112422/