Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning

Gildberg, F. A. & Hounsgaard, L. 2018  Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning. [Book: Qualitative Analysis in Health research] 1 udg. Århus: Klim. 271 s

Hvad er kvalitativ analyse, og hvordan og hvorfor g√łr vi, som vi g√łr, n√•r vi analyserer inden for de sundhedsvidenskabelige traditioner? Denne antologi har til form√•l b√•de teoretisk og mere konkret og praksisn√¶rt at pr√¶sentere forskellige kvalitative analysemetoder inden for den humanistiske sundhedsforskning. Antologien tydeligg√łr de bagvedliggende traditioner og metodologier og demonstrerer, hvordan tradition, metodologi og den konkrete fremgangsm√•de h√¶nger sammen. Antologiens 16 kapitler er skrevet og fagf√¶llebed√łmt af f√łrende forskere i Danmark og udlandet. Kapitlerne s√¶tter fokus p√• kvalitative analysemetoder inden for traditioner som pragmatik, hermeneutik, f√¶nomenologi og kritisk teori. (Tekst fra bogens bagside, 2018 Forlaget KLIM)
K√łbes¬†hos forlaget KLIM


Anmeldelser:

‚ÄúBogens metodem√¶ssige bredde understreges af det interessante faktum, at forskerne kommer fra et bredt udsnit af danske og nordiske videreg√•ende uddannelses- og forskningsinstitutioner. I mods√¶tning til megen anden metodelitteratur dyrkes kun f√• koryf√¶er, som Foucault, Ricoeur og van Manen direkte i denne antologi. Det fornemmes klart, at forfatterne har overblik over deres stof, kapitlerne er af h√łj kvalitet, men ogs√• af varierende sv√¶rhedsgrad.‚ÄĚ Kilde: Sygeplejersken 2019/2; Raymond Kolb√¶k, forskningslektor, ph.d., cand.cur., sygeplejerske. L√¶s hele anmeldelsen her: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-2/anmeldelser

“Bogen er et bud p√• en indledende litteratur rettet mod studerende p√• bachelor- eller kandidatniveau, der skal give sig i kast med kvalitative analysemetoder. Forfatterne synes ikke at antage, at l√¶seren har nogen form for forudg√•ende viden p√• omr√•det, hvorfor kapitlerne fors√łger at give en lettilg√¶ngelig og forst√•elig introduktion til hver metode gennem en indf√łring i den grundl√¶ggende teori bag samt med eksemplificering af dens brug fra forfatternes egen forskning. Dette styrkes blandt andet gennem brugen af metaforer, ordforklaringer, figurer og tekstbokse. Antologien minder derfor p√• mange m√•der om en klassisk l√¶rebog. Desuden op-summeres hver metode med en vurdering af dens sv√¶rhedsgrad for studerende p√• forskelligt niveau samt ofte en henvisning til, hvor der kan hentes yderligere viden om emnet.” Kilde: L√¶rke Bing R√łikjer 2019, √Örg. 15 Nr. 30 (2019): Sund aldring. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/112422/