Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning

Gildberg, F. A. & Hounsgaard, L. 2018  Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning. [Book: Qualitative Analysis in Health research] 1 udg. Århus: Klim. 271 s

Hvad er kvalitativ analyse, og hvordan og hvorfor gør vi, som vi gør, når vi analyserer inden for de sundhedsvidenskabelige traditioner? Denne antologi har til formål både teoretisk og mere konkret og praksisnært at præsentere forskellige kvalitative analysemetoder inden for den humanistiske sundhedsforskning. Antologien tydeliggør de bagvedliggende traditioner og metodologier og demonstrerer, hvordan tradition, metodologi og den konkrete fremgangsmåde hænger sammen. Antologiens 16 kapitler er skrevet og fagfællebedømt af førende forskere i Danmark og udlandet. Kapitlerne sætter fokus på kvalitative analysemetoder inden for traditioner som pragmatik, hermeneutik, fænomenologi og kritisk teori. (Tekst fra bogens bagside, 2018 Forlaget KLIM)
Købes hos forlaget KLIM


Anmeldelser:

“Bogens metodemæssige bredde understreges af det interessante faktum, at forskerne kommer fra et bredt udsnit af danske og nordiske videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner. I modsætning til megen anden metodelitteratur dyrkes kun få koryfæer, som Foucault, Ricoeur og van Manen direkte i denne antologi. Det fornemmes klart, at forfatterne har overblik over deres stof, kapitlerne er af høj kvalitet, men også af varierende sværhedsgrad.” Kilde: Sygeplejersken 2019/2; Raymond Kolbæk, forskningslektor, ph.d., cand.cur., sygeplejerske. Læs hele anmeldelsen her: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-2/anmeldelser

“Bogen er et bud på en indledende litteratur rettet mod studerende på bachelor- eller kandidatniveau, der skal give sig i kast med kvalitative analysemetoder. Forfatterne synes ikke at antage, at læseren har nogen form for forudgående viden på området, hvorfor kapitlerne forsøger at give en lettilgængelig og forståelig introduktion til hver metode gennem en indføring i den grundlæggende teori bag samt med eksemplificering af dens brug fra forfatternes egen forskning. Dette styrkes blandt andet gennem brugen af metaforer, ordforklaringer, figurer og tekstbokse. Antologien minder derfor på mange måder om en klassisk lærebog. Desuden op-summeres hver metode med en vurdering af dens sværhedsgrad for studerende på forskelligt niveau samt ofte en henvisning til, hvor der kan hentes yderligere viden om emnet.” Kilde: Lærke Bing Røikjer 2019, Årg. 15 Nr. 30 (2019): Sund aldring. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/112422/