Thesis Published

*Gildberg, F.A. 2012. Reconstructing Normality. Interactional Characteristics of Forensic Mental Health Nursing. Odense, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet. Status published

 

Read the Abstract here